Živahno in poučno

Alojz Zorman – Fojž nedvomno spada med zanimivejše in bolj originalne likovne ustvarjalce v Sloveniji. Njegovo ime je povezano s knjižno ilustracijo, oblikovanjem didaktičnih igrač, neobičajnih spominkov, reklamnih izveskov in plakatov, zadnja leta pa se Fojž intenzivno posveča tudi izdelovanju umetniških keramičnih in lesenih predmetov, ki jih je poimenoval z besedo »potegavščine«. V vsakem od prej naštetih medijev je Alojz Zorman – Fojž izrazno suveren in dovršen, po tehnični plati pa brezhiben. Dejstvo je, da avtor po zaslugi svojih nezamenljivih stilnih in vsebinskih opredelitev tudi preko novejših del (bodisi »potegavščin« ali knjižnih oprem) v aktualni slovenski likovni prostor uspešno vnaša posebne vrste duhovitost, ki (v skladju s prepričljivim risarsko-slikarskim načinom) privlači različne likovne publike in generacije.

Na temelju njegovih svežih plastično-slikarskih konstruktov lahko rečem, da gre za ustvarjalca, ki ni v neposredni navezi s sodobnimi slovenskimi likovnimi trendi. Fojž je novodobni likovni satirik, po svoje klasičen, vendar nikoli dolgočasen ali ponavljajoč se. Je ohranjevalec in hkrati nadaljevalec tradicije slovenske likovne satire in karikature, ki ji današnji čas ni najbolj naklonjen. Že bežen pogled razodeva, da Fojževa umetelnost lepo povezuje vizualne kvalitete z vsebinsko iskrivostjo, klasično karikaturo pa z likovnim »gagom« in stripovskimi elementi, kar gledalcu (čisto fizično) omogoča različne možnosti interakcij in večplastnega doživljanja del. Gre za svobodne avtorske rešitve, nezavezane strogosti ali ozkosti kakršnih koli stilnih ali žanrskih opredelitev. Pravzaprav so njegova dela po večini živahne stenske instalacije, ki jih lahko dojemamo kot slike, lahko pa tudi kot reliefe ali kaj tretjega. Mogoče pa so zgolj in samo pripovedni prostorski objekti z dekorativno funkcijo. Opraviti imamo s »humorno« podloženimi, formalno nenavadnimi slikarsko-kiparskimi načini z visoko postavljenimi estetskimi vrednostmi, neodvisnimi od modnega vrvenja na »malem domačem umetniškem bazarju«.

Umetniška govorica Alojza Zormana – Fojža je prepoznavna, preprosta, dinamična, a obenem izčiščena. Gledalcu ponuja oblikovno razgibanost in vsebinsko zgoščenost, prevedeno v efektne umetniške celote. »Potegavščine« so npr. prostorske entitete s satirično noto, ki idealno povezujejo avtorjevo tehnično znanje z bogato ustvarjalno domišljijo, izkušnjami in razmišljanji. Fojž svoja tipična vsebinska izhodišča nadgrajuje s posebnimi konstrukcijskimi prijemi in barvnimi poudarki, ki pomensko-formalno spreminjajo karakter poslikanih, iz gline oblikovanih komponent. Fojževi izdelki so več kot samo dekorativna telesa: so samostojni likovni organizmi, ki ne postavljajo ostrih meja med likovnimi mediji. Seznanjeni smo s svojevrstno likovnostjo iz katere se diskretno oglašajo »preobraženi« impulzi prvinske ljudske ustvarjalnosti, ki pa s krasilno obliko slovenske tradicionalne ljudske tvornosti nimajo nobene zveze. Sama motivika je pestra: po večini se dotika vsakodnevnih življenjskih pripetljajev slovenskega slehernika, ni pa nujno. Včasih se Fojž ustavi pri živalski tematiki (zodiak, basni), drugič poseže po antičnih virih, najraje pa kritiško obravnava slovenske »arhetipske« vzorce in mentalne kalupe, iz katerih se hudomušno poroga. Fojževa pripoved je dognana in univerzalna, nabita je z novodobno ljudsko narativnostjo in avtorsko estetiko, izpolnjeno s poetiko preprostih, a zgovornih likovnih odnosov. Soočeni smo z atraktivnim, žanrsko razsežnim likovnim poljem, prežetim z ustvarjalčevo veliko voljo in neprikritim življenjskim optimizmom. Umetnik vneto išče nove pomene znotraj »znanega« in novo celovitost, ne prizanaša pa povprečnosti, neumnosti in tipični slovenski »zaplankanosti«. Nagovarja nas na vznemirljiv način in nas obenem tudi česa nauči. Lahko ga dojemamo tako ali drugače, odvisno od našega razpoloženja, ki pa je ob likovnih delih Alojza Zormana – Fojža praviloma zelo prešerno.

Boštjan Soklič, umetnostni zgodovinar in kustos Loškega muzeja Škofja Loka

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja